Фрилансеры предложат решение вашей задачи уже через несколько минут!

Публикация заказа на фриланс бирже не займет много времени.

1 месяц назад
Артем К.
Артем К. 
20 лет, Украина
5 месяцев в сервисе
Был онлайн 1 месяц назад
1 месяц назад

Розв’язати одновимірну нестаціонарну нелінійну задачу для
диференційних рівнянь у частинних похідних. Для знаходження крайових та
початкових умов необхідно знайти значення точного розв’язку у відповідних
точках. Перевірити по можливості підстановкою точний розв’язок. Значення
констант в задачі взяти довільними. Розрахункова область: ]1,0[],1,0[tx .
Номер задачі співпадає з номером варіанту.
Використовуються наступні методи: 1) явний; 2) неявний; 3) Кранка-
Ніколсона. Тип різницевої сітки: 1) фіксована рівномірна.
У програмі вивести таблицю точного та наближеного розв’язків для 4-6
точок по вісі Ox для кожного з 5-10 часових шарів. Отриманий розв’язок
зобразити графічно у вигляді 3D графіків та їх перерізів по вісі часу. Вивести
максимальні абсолютну та відносну різниці між точним та наближеним
розв’язками. У програмі кількість вузлів в обох координатних напрямках 100-
1000. Обчислювальна частина програми повинна бути простою, наочною і
зрозумілою. Паралельну реалізацію виконувати за допомогою технологій
OpenMP, MPI, або інших, розглянутих у даному навчальному курсі. Порівняти
паралельні реалізації з послідовними.

Выбранный исполнитель
Ульяна Осипова
18 лет, Россия
1 месяц в сервисе
Была онлайн 1 месяц назад
1 месяц назад

$12

2 дня

Безопасный платеж

  • Рекламное место свободно
    13 дней за $5
  • Рекламное место свободно
    13 дней за $5
  • Рекламное место свободно
    13 дней за $5
Ульяна Осипова
18 лет, Россия
1 месяц в сервисе
Была онлайн 1 месяц назад
1 месяц назад

Безопасный платеж

Другие заказы в категории «Рефераты, Курсовые и Дипломы»