Фрилансеры предложат свои варианты уже через несколько минут!
Публикация заказа не займет много времени.

Апостиль (UKR-PL)

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)
1. Ukraina
Niniejszy dokument urzędowy
2. podpisany został przez _______
3. działającego w charakterze dyrektora
4. zaopatrzony jest w pieczęć/stempel __________ gimnazjum-internat dla dzieci uzdolnionych
Poświadczony
5. w m. Kijów 6. 01.01.2001
7. przez ______________ naczelnik departamentu Ministerstwa oświaty i nauki Ukrainy
8. nr _________
9. Pieczęć/stempel: Ministerstwo oświaty i nauki Ukrainy APOSTILLE Kod identyfikacyjny ________
10. Podpis /podpis/

Apostille umieszczony na dokumencie świadectwo TA Nr_____.
Niniejszy apostille poświadcza autentyczność dokumentu, podpisu i osobę, która podpisałą dokument, i w razie potrzeby – odbitek pieczęci lub stęmpla, którym opieczętowano dokument urzędowy.
Apostille nie potwierdza treści dokumentu na którym jest umieszczony.
Sprawdzenie apostille http://enic.in.ua/index.php/ua/aporegua