Фрилансеры предложат свои варианты уже через несколько минут!
Публикация заказа не займет много времени.

Комментарий эксперта судебной практики

  • Як правильно вирішити спір, якщо відповідачі юридична і фізична особи?  

Суд надав висновок щодо розгляду справи про солідарне відшкодування шкоди з фізичної особи та юридичної особи з посиланням на те, що шкоду заподіяно їх взаємопов'язаними сукупними діями, а тому вирішення за правилами різних видів судочинства однорідних вимог до відповідачів не сприятиме всебічності та повноті його розгляду.
За матеріалами справи юридична особа звернулась до суду та посилалась на те, що в 2010 році між ним та одним із відповідачів було укладено договір оренди земельної ділянки. Однак не зважаючи на  чинний договір орендар уклав договір оренди з іншою юридичною особою, державним реєстратором реєстраційної служби зроблено запис про реєстрацію права оренди у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
В послідуючому вказану реєстрацію права оренди земельної ділянки на підставі постанови Кіровоградського окружного адміністративного суду скасовано.
Отже, юридична особа звернулась з позовом про усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою до відшкодування шкоди з фізичної особи  та юридичної особи  солідарно, посилаючись на те, що шкоду заподіяно їх взаємопов'язаними сукупними діями. Аграрне товариство - відповідач здійснив культивацію земельної ділянки та знищив посіви. Позивач просив суд відшкодувати кошти та звільнити від сплати орендної плати за рік в звязку з неможливістю користуватися земельною ділянкою.
Верховний суд мотивував  свій висновок, що обов'язок суду при розгляді справи є дотримання вимог щодо всебічності, повноти та об'єктивності з'ясування обставин справи та оцінки доказів. В свою чергу всебічність та повнота розгляду передбачає з'ясування усіх юридично значущих обставин та наданих доказів з усіма притаманними їм властивостями, якостями та ознаками, їх зв'язків, відносин і залежностей. Таке з'ясування запобігає однобічності та забезпечує, як наслідок, постановлення законного й обґрунтованого рішення.
Постанова ВП ВС від 16.01.2019, справа №388/1241/15-ц

  • Позов прокурора

Прокурор звернувся до суду про визнання недійсними розпоряджень органів місцевого самоврядування та державних актів на право власності на земельну ділянку (компенсація за витребування землі, позовна давність). Верховний суд зазначає, що необхідно врахувати практику Європейського суду з прав людини ( ЄСПЛ) при вирішенні судами спорів, пов'язаних із визнанням недійсним (скасуванням) рішення органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, на підставі якого у добросовісного набувача виникло право власності на земельну ділянку, який неодноразово встановлював порушення Україною статті 1 Першого протоколу до Конвенції, предметом безпосереднього регулювання якого є втручання держави в право на мирне володіння майном, зокрема й позбавлення особи права власності на майно шляхом його витребування.
У справах «Рисовський проти України» (рішення від 20 жовтня 2011 року, заява № 29979/04), «Кривенький проти України» (рішення від 16 лютого 2017 року, заява № 43768/07), пов'язаних із земельними правовідносинами, ЄСПЛ, встановивши порушення статті 1 Першого протоколу до Конвенції, зазначив про право добросовісного власника на відповідну компенсацію чи інший вид належного відшкодування у зв'язку з позбавленням права на землю).
Постанова ВП ВС від 20.11.2018, справа №372/2592/15-ц