Делаю многое и качественно!

ШВИДКИЙ СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ
Рік народження: 08.11.1988 р.
Місце проживання: м. Львів вул. Ак.Сахарова, 23, к.109
Телефон: +38 (097) 8030859
Електронна пошта: ***
Ціль: інженер, інженер-конструктор, головний інженер, створення 3D-об’єктів та інші посади з високою оплатою праці.

Досвід роботи:

Лютий 2012 – Грудень 2012: Компанія «IMAGO рішення для городництва» (Polska, 41-407 Imielin, ul. Zencow 3), на посаді координатора інженерних робіт, виконую «Оформлення технічної та архітектонічної документації тепличних об’єктів та їхніх складових елементів». (вільний гафік)

Лютий 2011 – до сьогодні: ТзОВ «Львівські автобусні заводи», на посаді інженера-конструктора 2-ї категорії.

Виробнича практика:

Вересень 2010: Національний університет «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», Інститут комп’ютерних технологій автоматики та метрології, Кафедра «Прилади точної механіки» у м. Львів, вул. Кн.Романа 1/3, навчальний корпус №19
- удосконалення систем і методів отримання топологій (3D-геометричних розмірів), а саме удосконалення методів сканування об’єктів на основі освітлення структурованим світлом. (Застосовуються для вимірювання 3D-координат, 3D-реконструкції об’єкта в реальному часі; координатно-вимірювальних машинах для механічної інспекції і т.п.)


Серпень 2009 – вересень 2009: Державне підприємство Міністерства оборони України “ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АВІАЦІЙНИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД“: Україна, 79040, м. Львів, вул. Авіаційна, 3
Освіта:

З 01.12.2010-2013: Національний університет «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
Аспірантура
Інститут комп’ютерних технологій автоматики та метрології
Спеціальність: «Комп’ютерні системи та компоненти»


З 2009-2010: Національний університет «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
Інститут комп’ютерних технологій автоматики та метрології
Напрям: «Прилади»
Спеціальність: «Прилади точної механіки»
Кваліфікаційний рівень: Магістр
Тема магістерської роботи: «Метод і алгоритми отримання топології в системі вимірювань 3D-геометричних розмірів».
Оцінка: «відмінно»


З 2005-2009: Національний університет «Львівська політехніка»
Інститут комп’ютерних технологій автоматики та метрології
Напрям: «Прилади»
Спеціальність: «Прилади»
Кваліфікаційний рівень: Бакалавр


Додаткова інформація:
Знання мов: українська – рідна; російська – вільно; англійська – середній рівень.
Навики роботи в програмних середовищах: MS Office, Skype, AutoCAD, Kompas, SolidWorks, PCAD, PhotoShop, CoralDraw, ArchiCAD, MatLAB, MathCAD, Google SketchUp. Впевнений користувач ПК!
Навики керування персоналом.
Опублікував 1 статтю та 2 тез (і дві статті подані до друку):
Швидкий С.В. «The Method of Composit Pattern Generation For Acquiring 3D-coordinates of an Object» («Метод генерування композитного узору для отримання 3D-координат об’єкта») // ХІІІ Міжнародна аспірантська конференція (“XІІІ International PhD Workshop - OWD 2011, Вісла, Польща). № , стр. 87-92
Швидкий С.В. Вдосконалений метод отримання даних в системі 3D-сканування зі структурованим світлом / С. Швидкий // ІХ Міжнародна науково-технічна конференція «Методи і засоби вимірювань фізичних величин» - «Температура-2012»: Тези доповідей студентської секції «Кібер фізичні системи в метрології», 24-28 вересня, 2012 р. Львів, Україна / [Б. Стадник (відп. за вип.)].-Львів : ПП Сорока Т.Б, 2012. – С. 76
Швидкий С.В., Вельган Р.Б. Метод генерування композиційного узору для визначення 3D-координат у системі комп’ютерного зору/ С.В. Швидкий, Р.Б. Вельган // ХІ Міжнародна науково-технічна конференція «ПРИЛАДОБУДУВАННЯ: стан і перспективи», 24-25 квітня 2012 р. Київ, Україна / НТУУ «КПІ», ПБФ.-Київ : ВПІ ВПК «Політехніка» НТУУ «КПІ», 2012.
Особисті якості:

- відповідальність;
- цілеспрямованість;
- комунікабельність;
- ініціативність;
- пунктуальність;
- орієнтація роботи на результат;
- бажання вчитися та рухатись вперед;
- вміння працювати в команді.

Телефон: +38 (097) 8030859
Електронна пошта: ***