Фрилансеры предложат свои варианты уже через несколько минут!
Публикация заказа не займет много времени.

Перевод на польский (русский -польский )

Załącznik 13
"Akceptuje"
Prokurator miejski w Krasnogorsku
doradca sprawiedliwości
Filipow A.P
17 stycznia 2005r
 Decyzja
w sprawie wszczęcia sprawy karnej i jej przyjęcia do realizacji
                                    17 stycznia 2005 r.
                         09 g 30 min
St detektyw prokuratury miejskiej prawnik 3-go klasa Figol A.W,
rozpatrzyw powiadomenie o przestępstwie-raport o znalezieniu dowodów przestępstwa
dostarczone od zastępcy szefa po KM Ilińskiego WKP kapitan milicji Todorowa D.W
17 stycznia 2005 r.
Ustalil:
16 stycznia 2005 roku.koło godziny 16,w dwudziestu pięciu metrach od przystanku autobusowego "Petrowo-Dalniewski szpital" położony na Ilinskiej autostradzie w
kierunku w stronę  Moskwy,na nachyleniu na stoku urwiska  znaleziono  zwłoki  nieznanego
mężczyzny z urazami w obrębie głowy
            Biorąc pod uwagę, że jest wystarczająca ilość danych  wskazujących na przestepstwo,
przewidzianego w art. p.4st.111.KP RF,prowadzony przez art. 140,145,146(147) i częścią
pierwszą art.156 KPK RF
Wydał decyzję
1.Rozpocząć  wszczęcie postępowania karnego przeciwko nieznanym osobom na podstwawie
przestępstwa przewidywane cz.4 art. 111 KP RF.
2.Sprawę karną przyjąć do realizacji i rozpocząć go dochodzenie.
3.Kopię oryginalnej  decyzji skierować do prokuratora  Krasnogorskiego miasta
doradcy niepodległości FilipowuA.P
        St.Śledczy
         Kopię oryginalnej decyzji postepowania do prokuratora  Krasnogorskiego miasta
doradcy niepodległości FilipowuA.P
"17" stycznia 2005 r. o 09 g 30 min
Decyzja
w sprawie przydziału sprawy karnej
m.Krasnogorsk M.O
                 (mięsce sporządzenia)
Śledczy OSW oddziału dochodzenia w m. Krasnogorsk działu dochodzeniowy
Komitet dochodzeniowy przy prokuratorze RF prawnik m,o 2-klasa Lavruhin R.W
rozpatrzyw materiale sprawy karnej № 30102
Ustalil:
Pan Kowalczuk Jarosław syn Dmitria w okresie czasu od 00 godziny 30 minut do 01 godziny
30 minut 14.01.2005 roku będąc w pokoju № 8 i korytażu akademika № położonego  w strefie przemysłowej ZAO"ISK" Nowe budownictwo" w.Petrowski .Petrowo-Dalnee rejonu Krasnogorskiego obwodu Moskwy,działając jako grupa ludzi z Kowalczukiem J.D podczas kłótni,powstałej  na podstawie osobistych wrogich relacji osobistych z panem Sarainowym W.N celowo poddali tego ostatnigo biciu przy tym każdy uderzył pana Sarainowa  co najmniej dwa uderzenia ręcami i nogami w obrębie głowy,szyi,klatki piersiowej,pleców i kończyn Sarainowa W.N w wyniku wspólnych dzialań Lisnichego I.S. i Kowalczuka J.D. Sarainowi W.N następujące obrażenia zostały spowodowane:
                a) otwarty uraz czaszkowo-mózgowy, trzy posiniaczone rany na skórze głowy liniowe złamanie lewej kości ciemieniowej, przedniej czołowej z przejściem do podstawy czaszki, krwotok w tkankach miękkich okolicy potylicznej krwotok w tkankach miękkich okolicy potylicznej po prawej, złamanie kości potylicznej po prawej z przejście,na podstawę czaszki krwotok mózgowy z lewej strony,