Фрилансеры предложат свои варианты уже через несколько минут!
Публикация заказа не займет много времени.

Різновиди фразеологізмів у сучасній англ. мові

Вступ
«Language is the road map of a culture. It tells you where its people come from and where they are going».
Rita Mae Brown
Мова - це дорожня карта культури. Вона повідає звідки прийшли люди і куди йдуть.
Ріта Мей Браун

Ті, хто кажуть, що англійська мова суха, офіційна, пристосована насамперед для торговельних відносин, не знають характеру англійської мови.Вони знають англійську тільки в торгово-туристичному варіанті - а це лише одна грань мови, і дуже маленька. Вони не читали в оригіналі англійську літературу і в словник заглядали тільки по справі, а не дослідницьким поглядом.
По-справжньому ж, англійська - чудова мова. Мова вчених, мореплавців і поетів. Дивно місткий зміст може бути передано лише кількома словами.
Англійська мова має тисячолітню історію. За цей час в ній накопичилася велика кількість виразів, які люди знайшли вдалими, влучними і красивими. Так і виник особливий шар мови - фразеологія, сукупність стійких виразів, що мають самостійне значення.
Вивчення англійської мови широко поширене в нашій країні. Добре знання мови, у тому числі й англійської, неможливо без знання її фразеології. Знання фразеології надзвичайно полегшує читання як публіцистичної, так і художньої літератури. Розумне використання фразеологізмів робить мову виразнішою.
За допомогою фразеологічних висловів, які не перекладаються дослівно, а сприймаються переосмислено, посилюється естетичний аспект мови. «За допомогою ідіом, як за допомогою різних відтінків кольорів, інформаційний аспект мови доповнюється чуттєво-інтуїтивним описом нашого світу, нашого життя»[1].
Для вивчаючих англійську мову як іноземну цей шар мови представляє труднощі при освоєнні, але зате після освоєння фразеологізмів можна почати говорити як англійці, і розуміти їх з півслова, так як мовна готовність різко зростає. Можна коротко і дуже точно висловити свою думку, будучи впевненими у правильності її вираження.
Таким чином, з усього перерахованого вище можна зробити висновок, що актуальність теми незаперечна.

1.1 Фразеологія; її значення.Предмет і завдання фразеології
Світ фразеології сучасної англійської мови великий і різноманітний, і кожен аспект її дослідження, безумовно, заслуговує належної уваги.
Фразеологізм — семантично пов'язане сполучення слів, яке, на відміну від подібних до нього за формою синтаксичних структур (висловів або речень), не виникає в процесі мовлення відповідно до загальних граматичних і значеннєвих закономірностей поєднання лексем, а відтворюється у вигляді усталеної, неподільної, цілісної конструкції. Ще його називають «Крилатим висловом».
При роботі з  текстами англійською мовою  студенти незрідка стикаються  з проблемою розуміння фразеологізмів. При переведенні фразеологізмів відтворюється історія культури мови, і видно, що значення в оригіналі і при перекладі можуть бути різні. Перекладач повинен слідувати авторському задуму і прагнути максимально донести до читача не лише сенс твору, але і особливості авторської мови.
Я вважаю, що найбільш повне уявлення про носіїв мови полягає у фразеологічних одиницях даної мови, оскільки саме в них відображається історія народу, побут і світогляд.
Хоча фразеологізми складаються з декількох слів, вони за значенням (значення має весь фразеологізм в цілому, а не складові його слова) і по використанню в мові (фразеологізм - один член речення) є подібними, тому детально вивчаються в курсі лексикології.
Значення вільного словосполучення складається із значень складових його слів, які можна поміняти місцями або замінити на близькі за змістом. Значення фразеологізму не складається із значень складових його слів, компоненти фразеологізму зазвичай не можна поміняти місцями, замінити на інші. Значення має весь фразеологізм в цілому. Фразеологізм еквівалентний слову не тільки за значенням, а й по синтаксичної ролі: він завжди є одним членом речення.
Отже, фразеологізм відрізняється від вільного поєднання слів сталістю складу і єдиним значенням, є одним членом речення, відтворюється «в готовому вигляді», а не створюється в мові.
На жаль, в англійській та американськоій лінгвістичній літературі мало робіт спеціально присвячених теорії фразеології, а й в наявних найзначніших роботах не ставляться такі фундаментальні питання, як науково обгрунтовані критерії виділення фразеологізмів, співвідношення фразеологічних одиниць і слів, метод вивчення фразеології та ін.
Також не ставиться англійськими і американськими вченими питання про фразеологію як про лінгвістичної науку. Цим і пояснюється відсутність в англійській мові назви для даної дисципліни.
1.2 Поняття фразеологізмів. Ознаки фразеологічних одиниць
Фразеологізм має ознаки:
 • Структурна розчленованість або роздільна оформленність.Всі фразеологізми сверхсловні, тобто мають розчленовану структуру і членуються на компоненти, які тільки формально відносяться до слова, але в складі фразеологіческого обороту не реалізують жодного зі своїх лексичних значень.
 • Сталість компонентного складу. Кожен компонент фразеологізму зберігає орфографічну окремість - роздільну оформленність. Для фразеологізму характерно сталість компонентів і стійкість лексичного складу.
 • Стійкість граматичної структури та особливий характер граматичної структури.Кожен фразеологізм граматично оформлений, тобто він входить в той чи інший граматичний розряд, співвідноситься з якоюсь частиною мови і тому має набір форм, виконує ту ж синтаксичну функцію, яку виконує дана частина мови.

Не можна навчитися розбирати англійські ідіоми, їх можна тільки вивчити. Хоча деякі ідіоми англійської мови мають аналоги в українській мові (наприклад, "take the bull by the horn" дослівно перекладається як "взяти бика за роги" і має той же зміст), і їх значення зрозуміло, все ж багато англійських ідіоми не мають аналогів в українській мові. Іноді не складає труднощів здогадатися про значення фразеологізму, хоча в українській мові та ж думка, швидше за все, була б виражена інакше.
Наприклад, англійський фразеологізм "get up on the wrong side of bed" дослівно означає "встати не з тієї сторони ліжка", і не складе труднощів зрозуміти його сенсу, взявши за аналогію український фразеологізм "встати не з тієї ноги".
Однак, такі випадки є, скоріше, винятком, і, як вже було сказано, більшість англійських ідіом і фразеологізмів дослівно не розібрати.
Наприклад, не знаючи заздалегідь, що означає фраза "wear more than one hat", можна потрапити в халепу, почувши її в мові або побачивши на аркуші, і почавши переводити її дослівно - "носити більше одного капелюха", в той час як насправді вона означає "виконувати кілька обов'язків".
Деякі лінгвісти включають до складу фразеології прислів'я та приказки. Термін «ідіома» в українській лінгвістиці характеризує фразеологізми з дуже вузьким значенням (віч-на-віч, англ. face to face). В англійській лінгвістиці всі фразеологізми називаються ідіомами - idioms.
Джерелами ідіом можуть бути:
 • Фольклор.
 • Професійна мова (грати першу скрипку, англ. to play the first fiddle).
 • Біблеїзми (берегти як зіницю ока, англ. one can not be too careful).
 • Літературні цитати (а Дмитро слухає, та їсть, англ. she built for herself (to build a castle in the air) a most magnificent castle).


1.3 Некомпозиційні фразеологізми: Ідіоми. Сталі емфатичні словосполучення
Фразеологізм є ідіомою, якщо його значення не передбачувані сумою значень його компонентів, тобто, якщо він не є композиційним.
Випадки, коли потрібно вжити саме ідіому, не визначені суворими правилами. Зазвичай люди використовують ці вирази, щоб надати розповіді більш жвавішого та яскравішого характеру, або щоб виділитись з натовпу та підкреслити свою індивідуальність. Часом ідіоми рятують напружені ситуації, бо сама комбінація слів у виразі буває кумедною.
Ідіоми являються невід’ємною частиною культурної та історичної спадщини англійської мови, проте потенціальному українцю вони можуть скласти труднощі як в перекладі, так і у власному використанні. Ця проблема виникає через те, що людині не відомі ані обставини походження, ані особливості вживання кожного конкретного фразеологічного виразу.
Саме тому, вивчаючи іноземну мову (в нашому випадку – англійську), слід приділяти особливу увагу темі ідіом. В ідеальному варіанті, їх потрібно вивчити напам’ять, проте для переважної більшості це завдання здається надскладним та необов’язковим.
Нижче наведено декілька прикладів ідіом та сталих емфатичних словосполучень:
 • rock and roll – ‘західний музикальний жанр’
 • cheek by jowl – ‘пліч-о-пліч’
 • the game is up – ‘все таємне стає явним’
 • heavy accent – ‘сильний акцент’
 • sound asleep – ‘спить так, що його дуже важко пробудити’
 • armed to the teeth – озброєний до зубів   ‘людина має при собі дуже багато могутньої зброї’
 • leap year – високосний рік ‘рік, в якому у лютому 29 днів’
 • to take prisoner – ‘брати в полон’
 • to take in the act – ‘застати на місці злочину’
 • a sick man – ‘хвора людина’
 • a sick bed – ‘ліжко для хворого’
 • a sick room – ‘лікарняна палата’
 • war rehabilitation– ‘відновлення руйнувань, викликаних війною’
 • goballistic – ‘раптом стати дуже злим’
 • byheart – ‘вивчити напам'ять/згадуючи дослівно’
 • boneofcontention – ‘причина сварки або бійки/яблуко роздору’
 • private eye – ‘приватний/особистий детектив’
 • raining cats and dogs – ‘злива/сильно дощить’
 • to have your head in the clouds– ‘бути неуважним до того, що відбувається/говориться’


1.4 Поділ фразеологізмів на тематичні групи. Фразеологічні одиниці
Фразеологізми існують у всіх сферах життя і галузі знань. Вони утворюють тематичні групи:
 • Позначення дії, діяльності та стану людини (to take care of smb. - Піклуватися про когось).
 • Носять тваринний х...