Фрилансеры предложат свои варианты уже через несколько минут!
Публикация заказа не займет много времени.

Кассационная жалоба по гражданскому делу

Кассационная жалоба ООО "Обен"
Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ
----------------------------------------------------
вул. Пилипа Орлика, 4а, м.Київ, 01043

Особа, яка подає касаційну скаргу,
позивач:                                          Товариство з обмеженою відповідальністю
«Обен»
місцезнаходження: 72316, Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Бєлікіна, 95
тел. (067) 617-80-25

Відповідач 1:       Кирилівська селищна рада Якимівського
району Запорізької області,
місцезнаходження: 72563, Запорізька область, Якимівський район, смт. Кирилівка,
вул. Калініна, 67,
тел. (06131) 6-91-38.

Відповідач 2:       Богаєвська Марія Іванівна,
місце проживання: 72319, м.Мелітополь,
вул. Воровського, 19-А, кв.2,
номери засобів зв’язку невідомі

Відповідач 3:       Войтенко Віолета Валеріївна
місце проживання: 03127 м. Київ, Голосіївський район, проспект 40 річчя Жовтня, буд. 108, корп. 2, кв. 28, засоби зв’язку невідомі

Відповідач-4:        Кочіашвілі Давид Абесаломич
місце проживання: 70100, вул. Леніна, буд.49, кв.7, смт.Новомиколаївка, Запорізька область, засоби зв’язку невідомі

Третя особа, що не заявляє
самостійних вимог на предмет спору:  Реєстраційна служба Якимівського районного
управління юстиції Запорізької області, місцезнаходження: вул. Леніна, 99,
смт. Якимівка, Запорізька область, 72503,
тел. (06131) 9-15-47

Третя особа, що не заявляє
самостійних вимог на предмет спору:  Відділ Держгеокадастру в Якимівському районі
Запорізької області, 72503, Запорізька область, смт.Якимівка, вул. Молодих Патріотів,7,
тел. (06131) 9-16-19

номер справи в Апеляційному суді Запорізької області: 22-ц/778/434/17,
номер справи у Якимівському районному суді Запорізької області: 330/1388/15ц


КАСАЦІЙНА СКАРГА

Рішенням Апеляційного суду Запорізької області від 09.02.2017 по справі №22-ц/778/434/17 (далі – Рішення) скасоване рішення Якимівського районного суду Запорізької області від 12.07.2016 по справі №330/1388/15ц та ухвалене нове рішення, яким відмовлено у задоволенні позову Товариства з обмеженою відповідальністю «Обен» до Кирилівської селищної ради Якимівського району Запорізької області, Богаєвської Марії Іванівни, Войтенко Віолети Валеріївни, Кочіашвілі Давида Абесаломича, треті особи: державна реєстраційна служба Якимівського районного управління юстиції Запорізької області, Відділ Держгеокадастру в Якимівському районі Запорізької області про визнання недійсними договору оренди землі від 26.01.2015, визнання недійсними рішень Кирилівської селищної ради Якимівського району Запорізької області №57 від 13.10.2011 про надання дозволу на виготовлення технічної документації та №13 від 22.05.2012 про затвердження технічної документації з землеустрою щодо поділу земельної ділянки, визнання недійсним пункту 1.6 рішення Кирилівської селищної ради №1 від 09.10.2015 в частині переукладення з гр.Кочіашвілі Д.А. договору оренди землі.

        Повний текст Рішення отриманий Позивачем (ТОВ «Обен») 24.02.2017.

Позивач вважає Рішення незаконним і таким, що підлягає скасуванню, оскільки судом апеляційної інстанції неправильно застосовані норми матеріального права.
        1. У Рішенні судом апеляційної інстанції неправильно застосовані норми матеріального права - ст. 377 ЦК України, ст.ст.116, 120, 141 Земельного кодексу, ст.ст.7, 31 Закону України «Про оренду землі», внаслідок чого зроблено хибний і незаконний висновок про те, що нотаріальний договір оренди від 15.09.2008 року, згідно з яким Відповідач-1 передав Позивачу в оренду строком на 49 років земельну ділянку кадастровий номер 2320355400:11:002:0063 загальною площею 2,6695га для розміщення дитячого оздоровчого табору «Гвоздіка», є припиненим у зв’язку з тим, що Позивач 17.06.2011 продав на користь Відповідача-2 декілька будівель і споруд, що розташовані на вищевказаній земельній ділянці.
        1.1. Неправильне застосування судом апеляційної інстанції ст.116 та ст.141 Земельного кодексу України полягає у наступному.

        Частиною 5 статті 116 Земельного кодексу України (в редакції від 06.09.2014, що діяла на момент укладенні з Відповідачем-2 договору оренди землі від 26.01.2015) передбачено, що земельні ділянки, які перебувають у користуванні юридичних осіб передаються в користування за рішенням органів місцевого самоврядування лише після припинення права користування ними в порядку, визначеному законом.

Пунктом 8 постанови Пленуму Верховного Cуду України №7 від 16.04.2004 «Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ» передбачено, що вирішуючи спори про припинення права власності на земельну ділянку чи права користування нею, суди повинні враховувати, що орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування має право прийняти рішення про це лише в порядку, з підстав і за умов, передбачених статтями140 -149ЗК. У випадках, визначених цими нормами, припинення права власності на землю чи права землекористування провадиться за позовом відповідногооргану виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування в судовому порядку, недодержання якого є підставою для визнання рішення цього органу та виданих державних актів недійсними.

На момент укладення оспорюваного договору оренди землі від 26.01.2015 право Позивача на користування земельною не було припинено в порядку, визначеному законом (ст.ст.140-149 ЗК України).

Відповідач-1 не звертався до суду з позовом про припинення права землекористування Позивача.
Договір оренди землі від 15.09.2008, що укладений між Позивачем і Відповідачем-1, не змінювався з моменту його укладення, не припинявся за згодою сторін і є чинним.
Отже є чинним і право Позивача на користування земельною ділянкою загальною площею 2,6695га, що розташована в смт. Кирилівка по вул. Коса Федотова, №221.

        З огляду на це, договір оренди землі від 26.01.2015, що укладений між Відповідачем-1 і Відповідачем-2, є недійсним, оскільки не відповідає вимогам ч.5 ст.116 Земельного кодексу України.

        Таким чином, у Рішенні судом апеляційної інстанції неправильно застосував ст.ст.116, 141 Земельного кодексу і дійшов хибного висновку про те, що нотаріальний договір оренди від 15.09.2008 року, згідно з яким Позивач отримав в оренду строком на 49 років земельну ділянку кадастровий номер 2320355400:11:002:0063 загальною площею 2,6695га для розміщення дитячого оздоровчого табору «Гвоздіка» є припиненим.
        1.2. Неправильне застосування судом апеляційної інстанції ст.ст.7, 31 Закону України «Про оренду землі», а також ст.141 Земельного кодексу України полягає у наступному.

На момент укладення договору оренди землі від 15.09.2008 ст.ст.7, 31 Закону України «Про оренду землі», а також ст.141 Земельного кодексу України не передбачали такої підстави для припинення договору оренди землі, як набуття іншою особою права власності на жилий будинок, будівлю або споруду, які розташовані на земельній ділянці.
        Таку підставу було внесено до зазначених правових норм Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю» №1702-VI від 05.11.2009, який набув чинності з 10.12.2009.
        Цей закон погіршує становище Позивача, оскільки встановлює додаткову підставу для припинення договорів оренди землі, тому не має зворотної сили і не може застосовуватись до правовідносин, які виникли відповідно до договору оренди землі від 15.09.2008.
        Пунктом 41 договору оренди землі від 15.09.2008 передбачені випадки його припинення, а також зазначено, що цей договір припиняється також в інших випадках, передбачених законом.
Отже, сторони досягли згоди про те, що договір припиняється лише у тих випадках, які передбачені договором або законом, що діяв на момент укладення договору.
На інші випадки припинення договору, у тому числі на ті, які можуть виникнути у майбутньому, Позивач своєї згоди не давав.
        Таким чином, договір оренди землі від 15.09.2008 міг припинити свою дію лише у разі зміни його умов і внесення такої підстави для його припинення, як набуття іншою особою права власності на жилий будинок, будівлю або споруду, які розташовані на земельній ділянці.
        Пунктом 42 договору оренди землі від 15.09.2008 передбачено, що зміна умов договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою сторін та посвідчується нотаріально.
        Але, жодні зміни до договору оренди землі від 15.09.2008 не вносилися, тому підстави для припинення договору визначаються законодавством, яке діяло на момент його укладення.
        З огляду на викладене, договір оренди землі від 15.09.2008 не припинив свою дію у зв’язку з продажем Позивачем частини будівель на користь Відповідача-2.
До того ж, у власності Позивача залишилися інші будівлі і споруди, що розташовані на орендованій земельній ділянці (т.2, а.с.81-83).

Чинність договору оренди землі від 15.09.2008 визнається:
- Відповідачем-1, який є стороною цього договору. Представник Відповідача-1 у судовому засіданні підтвердив, що Відповідач-1 до суду з позовом про припинення договору оренди землі від 15.09.2008 не звертався і не має відомостей стосовно припинення цього договору. До того ж заявою від 09.12.2015 вих. №1191 (т.3, а.с.41) Відповідач-1 визнав позовні вимоги ТОВ «Обен» і не заперечував проти їх задоволення судом;
- відділом Держгеокадастру в Якимівському районі Запорізької області, який щорічно видає Позивачу витяги з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 2,6695га, кадастровий номер 2320355400:11:002:0063 (т.1, а.с. 92, 93);
- прокурором Якимівського району Запорізької області, який у грудні 2015 року звернувся до суду з позовом в інтересах держави в особі Кирилівської селищної ради до ТОВ «Обен» про розірвання договору оренди землі від 15.09.2008 та зобов’язання повернути земельну ділянку, у зв’язку з чим Якимівським районним судом Запорізької області порушено провадження у справі №330/2179/15-ц (т.3, а.с.95-...