Фрилансеры предложат свои варианты уже через несколько минут!
Публикация заказа не займет много времени.

Детский текст "Доктор Хаус"

                                                            Доктор Хаус и Мери
 Мэри много работает и много зарабатывает, поэтому она часто устает . Иногда она бывает раздраженной, сердитой и расстроенной. Это и понятно, ведь она в разводе и сама обеспечивает своих детей. Она — кормилец в этой семье.  Она одна несет ответственность за своих детей,  потому что ее бывший муж — лоботряс, и на него нельзя положиться.   По утрам Мэри отвозит детей в школу,  а потом возвращается домой и позволяет себе немного расслабиться.    Мэри очень медленно готовит себе завтрак,    варит настоящий турецкий кофе,  она обожает запах свежемолотого кофе и уютно усаживается перед телевизором. Как всегда, в 10:30 начинается очередная серия ее любимого телесериала.  Ироничный доктор Хаус настраивает ее на философский лад.  Около 11 она обычно садится в машину и едет в офис.   Однако после 6 часов нервотрепки во время переговоров ее философское отношение к жизни куда-то исчезает.  Мери приходит домой, когда дети уже спят.  Слава Богу, они самостоятельные, и Мэри ими очень гордится.  Она, как обычно, чистит зубы и улыбается, предвкушая предстоящую встречу с доктором Хаусом на следующее утро.
Много работать - To work hard
Зарабатывать деньги- To earn money
Уставать- To be tired of smth
Быть раздраженным- To be annoyed
Быть сердитым- To be angry
Быть расстроенным- To be upset
Это понятно- Its understandable
Быть в разводе- To be devorced
Обеспечивать кого-то- To provide for smb
Кормилец- A breadwinner
Нести ответственность- To be responsible for smb
Самостоятельно- By herself,on her own
Лоботряс- A good for nothing
На него нельзя положиться- He is not dependable
Отвезти детей в школу- To take children to school
Позволить себе расслабиться- To allow herself to relax
Готовить завтрак- To make breakfast
Медленно- Slowly
Варить кофе- To make coffee
Обожать запах- To be crazy about the smell
Свежемолотый- Brewed
Удобно устроиться- To settle cozily
Перед, напротив- In front of
Очередная серия- A regular series
Сериал- A serial
Ироничный- Ironic
Настроить на философский лад- To make smb thoughtful
Садиться в машину- To get into the car
Однако- However
Нервотрепка- Jitters
Во время переговоров- During talks
Философское отношение к жизни- Thoughtfulness
Исчезать- To disappear
Слава Богу- Thanks to god
Независимые- Independent
Гордиться- To be proud of smth
Чистить зубы- To brush teeth
Как обычно- As usual
Предвкушать- To look forward to smth
Предстоящий- Upcoming

                              “Həkimlər “ serialı və Məryəm
Məryəm çox işləyir və olduqca yaxşı qazanır və bu səbəbdən də tez-tez yorulur.Bəzən o qıcıqlı,incik və üzgün olur…..Bu başa düşüləndir,çünkü o boşanıbdır və uşaqlarını özü təmin edir.O bu ailənin təminatçısıdır.
   O öz uşaqlarının məsuliyyətini təkbaşına daşıyır, çünki keçmiş həyat yoldaşı-etibarsızdır,ona güvənmək qeyri-mümkündür.Səhərlər Məryəm uşaqları məktəbə aparır,sonra evə qayıdır və biraz özünə istirahət etməyə vaxt ayırır.Məryəm çox tələsmədən özünə səhər yeməyi hazırlayır,əsl türk qəhvəsi  dəmləyir(üyüdülmüş  qəhvə dənələrinin ətrinəheyrandır) və rahatlıqla televizorun  qarşısına qurulur.Həmişəki kimi 10.30-da sevdiyi teleserialın növbəti seriyası başlayır. Serialdakı istehzalı Arif həkim onu düşündürməyə vadar edir.Təxminən  saat 11-də maşınına minir və ofisə gedir. Lakin 6 saatlıq danışıqlar əsnasında yaranan gərginlikdən sonra həyata olan düşüncələri harasa itir.Məryəm evə gələndə uşaqlar artıq yatmış olurlar.Allaha şükür onlar müstəqildirlər,sərbəstdilər,Məryəm onlarla fəxr edir.O həmişəki kimi dişlərini təmizləyir və gülümsəyir,növbəti  səhər Arif həkimlə görüşnü səbirsizliklə  gözləyir.

To work hard-gin ,çox işləmək
To earn money-pul qazanmaq
To be tired of smth-yorulmaq(nədənsə)
To be annoyed-qıcıqlı olmaq
To be angry-acıqlı olmaq
To be upset-üzgün olmaq
Its understandable-bu başa düşüləndir
To be devorced-boşanmaq,ayrılmaq
To provide for smb-təmin etmək(kimisə)
A breadwinner-çörəkağacı,ailəni təmin edən
To be responsible for smb-məsuliyyət daşımaq(kiməsə görə)
By herself,on her own-özü,müstəqil olaraq
A good for nothing-heç bir şey yaxşı deyil,yararsız
He is not dependable- o etibarlı deyil
To take children to school-uşaqları məktəbə aparmaq
To allow herself to relax-özünə istirahət etməyə icazə vermək
To make breakfast-səhər yeməyi hazırlamaq
Slowly-astacasına,tələsmədən
To make coffee-qəhvə hazırlamaq
To be crazy about the smell-ətrindən bihuş olmaq
Brewed-təzə üyüdülmüş
To settle cozily-rahat əyləşmək
In front of-qarşısında
A regular series- növbəti seriya
A serial-serial
Ironic-istehzalı
To make smb thoughtful-fikirləşməyə,düşünməyə vadar etmək(kimisə)
To get into the car-maşına əyləşmək
However-amma,lakin,nece olsa da
Jitters-gərginlik
During talks-danışıqlar zamanı
Thoughtfulness-dalğınlıq,düşüncəsizlik
To disappear-yoxa çıxmaq,görünməmək,itmək
Thanks to god-allaha şükür
Independent-müstəqil
To be proud of smth-fəxr etmək,öyünmək(nə iləsə)
To brush teeth-dişləri fırçalamaq
As usual-bir qayda olaraq
To look forward to smth-səbirsizliklə gözləmək
Upcoming-növbəti