Фрилансеры предложат свои варианты уже через несколько минут!
Публикация заказа не займет много времени.

Моя семья

Моя семья.
У меня хорошая семья. У меня прекрасная дочка. Она учится в очень хорошей школе, и я ею горжусь. Сказать по правде, она просто умница! Она никогда не опаздывает в школу. Она не ездит в школу на автобусе, а ходит пешком. Она любит прогуливаться, да и я тоже. Кстати, моя дочка не лентяйка. Она много времени проводит в школе, а когда приходит домой вечером, то часто бывает очень уставшей и голодной. Но это ничего, я вкусно готовлю. Я не готовлю каждый день, потому что тоже очень занята. Хотите верьте, хотите нет, но я работаю и по будням, и по выходным. Поэтому я редко хожу к парикмахеру и всегда сама причесываюсь. Я просто обожаю разные прически! А муж у меня военный. Между прочим, он тоже хорошо говорит по-английски. Так что мы иногда говорим по-английски даже дома, потому что мы любим общаться по-английски.

Прекрасная-Nice,wonderful
Учится в школе-To study at school
Гордиться кем-то-To be proud of smb
Сказать по правде-To tell the truth,to be honest
Умница-A good girl
Опаздывать в школу-To be late for school
Ездить на автобусе-To go by bus
Ходить пешком-To go on foot
Любить делать что-то-To like doing smth
Прогуливаться-To walk
Кстати-By the way
Лентяй, ленивый-Lazy
Проводить время-To spend time
Приходить домой-To come home
Быть очень уставшей-To be worn out,to be exhausted
Быть голодной-To be hungry
Это ничего-Thats ok-
Вкусно готовить-To cook well
Быть занятой-To be busy
Хотите верьте, хотите нет-Believe it or not
По будням-On weekdays
По выходным-At weekends
Парикмахер-A hairdresser
Причесываться-To do ones hair
Обожать что-то-To be crazy about smth
Муж-A husband
Военный-A military man
Между прочим-Among other things
Даже-Even


Mənim ailəm
Mənim yaxşı ailəm var. Mənim çox gözəl qızım var. O çox yaxşı məktəbdə oxuyur və mən onunla fəxr edirəm. Sözün düzünü desək o çox ağıllıdır. O heç vaxt məktəbə gecikmir. O məktəbə avtobusla yox, piyada gedir. O ayağla gəzməyi  sevir,elə  məndə. Yeri gəlmişkən, mənim qızım tənbəl deyil. O vaxtının çoxunu məktəbdə keçirir və axşam evə gələndə çox vaxt  yorğun və ac olur. Amma bu heçnədir, mən dadlı yemək hazırlayıram. Mən hər gün yemək bişirmirəm, çünki məndə çox məşqul oluram. İstər inanın istərsə də inanmayın, amma mən həm həftə içi həmdə həftə sonları işləyirəm. Elə bu səbəbdən mən nadir hallarda bərbərxanaya gedirəm və həmişə özüm saçımı qaydaya salıram. Mən sadəcə fərqli saç düzümlərini çox sevirəm. Yoldaşım isə hərbçidir. Yeri gəlmişkən oda ingilis dilində yaxşı danışır. Odur ki, biz bəzən evdə də ingilis dilində danışırıq, çünki ingiliscə ünsiyyət qurmağı sevirik.
Nice,wonderful -gözəl,qəşəng
To study at school-məktəbdə oxumaq
To be proud of smb-fəxr etmək(kiminləsə)
To tell the truth,to be honest-düzünü desek,açıqcası
A good girl- yaxşı qız
To be late for school-məktəbə gecikmək
To go by bus-avtobusla getmək
To go on foot-ayaqla getmək
To like doing smth-nəyisə etməyi xoşlamaq
To walk-piyada getmək
By the way-yeri gəlmişkən
Lazy-tənbəl
To spend time-vaxt keçirmək
To come home-evə gəlmək
To be worn out,to be exhausted-tükənmə\k
To be hungry-ac olmaq
Thats ok-oldu,hər şey qaydasındadır
To cook well-yaxşı bişirmək
To be busy-məşğul olmaq
Believe it or not-istər inanın istərsə də yox
On weekdays-həftə içi
At weekends—həftə sonları
A hairdresser-bərbər
To do ones hair-kiminsə saçını düzəltmək
To be crazy about smth-nəyəsə görə dəli olmaq
A husband-ər
A military man-hərbçi
Among other things-yeri gəlmişkən
Even-hətta