Фрилансеры предложат свои варианты уже через несколько минут!
Публикация заказа не займет много времени.

Учить или не учить

Учить или не учить.
Учить английский или не учить. Тратить на это время или не тратить. Ходить на курсы в будни, по вечерам после работы или только по выходным. Заниматься самостоятельно или с частным преподавателем. Я постоянно задаю себе эти вопросы. Каждое утро я просыпаюсь с мыслью об английском. Обычно я встаю около 7 часов, готовлю завтрак, стелю постель, принимаю душ, причесываюсь, собираюсь на работу, пью кофе. И я стараюсь не думать об английском. Довольно часто я выхожу из дома после 8 и, как обычно, пытаюсь решить очень важную проблему: « сесть на такси или поехать на метро?». По дороге на работу я, естественно, рассматриваю пассажиров в вагоне или наблюдаю за водителем такси. Я смотрю на них и думаю: «приступать к серьезным занятиям или не приступать». Довольно редко я прихожу на работу вовремя. Но и во время работы, и во время перерыва на обед, и даже по дороге домой я постоянно представляю себе, что я бегло говорю по-английски, легко перевожу с русского на английский и наоборот; что я прекрасно формулирую свои мысли не только по-русски, но и по-английски. Я получаю от этого огромное удовольствие. Но когда я прихожу домой и удобно устраиваюсь перед телевизором, я забываю обо всем. А на следующее утро я, как обычно, пытаюсь решить самые насущные проблемы: «Учить английский или не учить. Тратить на это время или не тратить. Ходить на курсы в будни, по вечерам после работы или только по выходным. Заниматься самостоятельно или с частным преподавателем…».

как обычно – as usual
тратить время на что-то-to spend time on something
тратить деньги – to spend money
ходить на курсы – to take course
самостоятельно – on one’s own; by oneself
частный - private
постоянно - constantly
мысль – a thought
задавать себе вопросы – to put questions to oneself
собираться куда-нибудь – to get ready for
по дороге куда-нибудь – on the way to (on my way to)
естественно – naturally
вагон – a carriage
приступать к – to get down to, to get started
вовремя – on time
перерыв на обед – dinner-break
бегло - fluently
формулировать – to word
прекрасно - perfectly
получать удовольствие – to enjoy
устраиваться удобно –to make oneself comfortable
забывать – to forget
решать проблемы – to solve problems
насущный – vital


Öyrənim yoxsa öyrənmiyim.

İngilis dilini öyrənim yoxsa öyrənməyim.Bu iş üçün vaxt sərf edim yoxsa etməyim.Kurslara həftə arası,axşamlar,işdən sonra yoxsa istirahət günləri gedim.Özüm fərdi olaraq yoxsa özəl müəllim ilə məşğul olum.Mən daima bu sualları özümə verirəm.Hər səhər beynimdə ingilis dili düşüncəsi ilə oyanıram.Adətən mən saat 7 kimi oyanıram, səhər yeməyi hazırlayıram,çarpayımı düzəldirəm, duş qəbul edirəm,saçımı darayıram,işə hazırlaşıram və kofe içirəm.Və çalışıram ki ingilis dili barəsində düşünməyim.
Adət etdiyim kimi çox vaxt evi saat 8-də tərk edir və çox mühüm məsəsləni həll etməyə çalışıram:taksidən istifadə edim yoxsa metrodan? İşə gedən yolda,təbii olaraq qatardakı sərnişinləri müşahidə edir və ya taksi sürücülərini izləyirəm. Mən onlara baxır və düşünürəm: ciddi hazırlıqlara başlayım ya yox....Mən nadir hallarda işə vaxtında çatiram.Amma işdə də,nahar fasiləsində də,hətta evə gedən yolda da daim ingilis-dilində sürətli danışmağımı,rus-dilindən ingilis-dilinə və əksinə çox asanlıqla tərcümə etməyimi,öz düşüncələrimi nəinki rus-dilində həmçinin ingilis-dilində ustalıqla ifade etməiyimi təsəvvür edirəm.Mən bundan çox zövq alıram.Amma evə gəlib televizorun qarşısında rahat əyləşən kimi hər şeyi unuduram.
Növbəti günün səhəri adəti üzrə en vacib məsələləri həll etməyi çalışıram:” İngilis dilini öyrənim yoxsa öyrənməyim.Bu iş üçün vaxt sərf edim yoxsa etməyim.Kurslara həftə arası,axşamlar,işdən sonra yoxsa istirahət günləri gedim.Özüm  fərdi olaraq yoxsa özəl müəllim ilə məşğul olum...”

As usual-Adəti üzrə
To spend time on smth-Vaxt sərf etmək(nəyəsə)
To spend money-Pul xərcləmək
To take course-Kursa getmək
 On ones own-Fərdi olaraq
Private-Özəl
Constantly-Daimi
To ask oneself questions-Özünə sual vermək
To wake up thinking-Düşüncəsi ilə oyanmaq
To make breakfast-Səhər yeməyi hazırlamaq
To make the bed-Çarpayıni düzəltmək
To take a shower-Duş qəbul etmək
To do ones hair-Saçını daramaq
To get ready for-Harasa getməyə hazırlaşmaq
 To leave home-Evdən çıxmaq
To solve problems-Problemləri Həll etmək
To take a taxi-Taksidən istifadə etmək
To go by subway-Metroda getmək
On the way to-Harasa gedən yolda
Naturally-Təbii olaraq
To watch-Müşahidə etmək,baxmaq
On a train-Qatarda
To look at-Kiməsa baxmaq
To get down to,to get started-Nəyəsə başlamaq
On time-Vaxtında
At work-Işdə
A lunch-break-Nahar fasiləsi
 To imagine-Təsəvvür etmək
Fluently-Sürətli
To translate from...into..-Tərcümə etmək
Backward-Əksinə
Easily-Asan
To word-İfadə etmək
Not only.... but also-Həmçinin bu da
Perfectly-Əla
To enjoy-Zövq  almaq
To make oneself comfortable-Rahat əyləşmək
In front of tv-Televizor qarşısında
To forget-Yaddan çıxarmaq,unutmaq
The most vital problems-Ən vacib probləmlər