Фрилансеры предложат свои варианты уже через несколько минут!
Публикация заказа не займет много времени.

" В детстве"

                                                                  В детстве.
В детстве мне нравилось смотреть мультики без перерыва и висеть на телефоне по крайней мере по два часа в день, но так как я часто плохо себя вела, мама иногда запрещала мне это делать. Когда она говорила: «Веди себя хорошо!» - я сразу брала себя в руки и переставал её злить. Я переставала говорить ерунду, обзываться, ныть, шуметь, приставать к ней с постоянными вопросами и отвлекать её от работы. Я начинала собирать книги, игрушки, и множество других вещей и приводил всё в порядок. Тогда мама успокаивалась и говорила: «Умница!» В таком случае я начинал не только смотреть мультики, но чувствовать себя лучше, что самое важное. На самом деле, мама никогда не придирается к людям из-за пустяков, она всегда справедлива. Вот почему я никогда на неё не обижаюсь.

Смотреть мультики-To watch cartoons
Висеть на телефоне-To hang on the phone
По крайней мере-At least
Вести себя хорошо/плохо-To behave/to misbehave
Запрещать-To forbid
Тяжелый день-A hard day
Подготовиться к урокам-To prepare for lessons
Преподавать-To teach
Объяснять-To explain
Возьми себя в руки-To pull yourself together
Перестань меня злить-To stop making me angry
Говорить ерунду-To talk rubbish
Обзываться-To call names
Ныть-To moan
Шуметь-To make noise
Приставать с вопросами-To bother with questions
Постоянный-Constant, permanent
Отвлекать от работы-To distract from work
Собирать-To collect
Приводить в порядок-to put in order
Успокаивать-to calm down
Умница!- good for you!-
Тогда-then
Чувствовать себя лучше-to feel better
Самое важное-the most important
На самом деле-in fact
Придираться-to find faults with
Обижаться на кого-то-to take offence at smb


                                                 Uşaqlıqda
Uşaqlıqda cizgi filmlərinə fasiləsiz baxmağı və gün ərzində ən azı telefondan  2 saat asılı qalmağı xoşlayırdım. Amma özümü pis apardığıma görə,anam hərdən bunu etməyimə icazə vermirdi. Bu zaman o deyirdi:” Özünü yaxşı apar! Sabah menim ağır günümdür,evə gec gələcəm. Mən dərslərə hazırlanmalıyam. Mən ingilis-dilini keçməliyəm,yeni qaydaları izah etməliyəm, ingilis-dili kitablarını oxumalıyam və ingilis mahnlarını oxumalıyam.Mən axşam çox yorğun olacam. Zəhmət olmasa. özünü ələ al və məni qəzəbləndirməyinə son ver”. Həmin anda mən özümü ələ aldım və onu qəzəbləndirməyimə son qoydum.  Mən cəfəngiyat danışmağa,ad qoşmağa,ağlayıb-sızıldamağa,səs-küy  salmağa,eyni suallarla onu bezdirməyə və onu işindən yayındırmağa son qoydum. Mən kitablarımı,oyuncaqlarımı və çox sayda başqa əşyalarımı toplamağa başladım və hamısını səliqəya saldım.Sonra anam sakitləşdi və dedi:”Afərin! İndi mən dərslara yaxşı hazırlaşa bilərəm və sabah mənim yaxşı günüm olacaq” Sonra mən cizgi filmlərinə baxmağa baəladım və özümü yaxşı hiss elədim,ən vacibi də budur.Əslində,anam heç vaxt boş yerə kiminsə üstünə düşmür.Bu səbəbdən heç vaxt ondan incimərəm.

To watch cartoons-cizgi filmlərinə baxmaq                            
To hang on the phone-dəstəkdən asılı qalmaq                        
At least- ən azınnan                                                                      
To behave/to misbehave –özünü yaxşı/pis aparmaq              
To forbid- qadağa qoymaq                                                            
A hard day- çətin gün                                                                      
To prepare for lessons-dərslərə hazırlaşmaq                              
To teach-öyrətmək  
To explain-başa salmaq
To pull yourself together-özüvü ələ al
To stop making me angry-məni qəzəbləndirmə
To talk rubbish-cəfəngiyat danışmaq
To call names-ad qoşmaq
To moan-ağlıyıb-sızıldamaq
To make noise-səs-küy salmaq
To bother with questions-sualları ilə bezdirmək
Constant, permanent-daimi
To distract from work-işindən yayındırmaq
To collect-yığmaq
to put in order- səliqəyə salmaq
to calm down-sakitləşdirmək
good for you!-ağıllı
then-onda, sonra
to feel better-özünü yaxşı hiss etmək
the most important-ən vacib
in fact-əslində
to find faults with- Üstünə düşmək
to take offence at smb-incimək