Фрилансеры предложат свои варианты уже через несколько минут!
Публикация заказа не займет много времени.

Satış Sözleşmesi EXW şartlarında (Incoterms 2010'a


Satış Sözleşmesi
EXW şartlarında (Incoterms 2010'a uygun olarak)
Bişkek Şehri                                                                                      «___»  ___________ 2018 y.
Birinci taraf olarak, [örgütsel ve yasal şekli gösterilmesi ile kuruluşun veya şirketin adı] [gerekli olanı ekle] yasalarına göre kurulmuş ve faaliyette bulunan ([tarih, ay, yıl] tarihli  devlet tescil sertifikası sahibi Seri [rakam] No: [rakam], düzenleyen  [kurumun adı] ), [yetkileri onaylayan belgenin adı gösterilmeli] esasında hareket eden, [adı soyadı, görevi] ile temsil edilen, bundan sonra "Satıcı" olarak anılacaktır, ve
İkinci taraf olarak, Kırgız Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren Kırgız Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş olan Çakyr Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin Kırgızistan Cumhuriyeti'ndeki Şübesini (Kırgız Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı tarafından verilen 4 Haziran 2015 tarihli ve 000666 no'lu belge), Şube Yönetmeliği temelinde temsil eden Şübe Müdürü Mehmet Ali Çakır, bundan sonra "Alıcı" olarak anılacaktır, birlikte Taraflar olarak bu sözleşmeyi aşağıda belirtilen şartlarda imzalamışlardır:
1. Sözleşme konusu
1.1. İşbu Sözleşmeye göre Satıcı yol yapımında kullanılacak Alfa markasındaki laboratuvar test cihazlarını (bundan - ürünler) EXW Ankara (2010 Incoterms) şartlarında sağlamayı ve Alıcıya teslim etmeyi taahhut eder, Alıcı ürünleri kabul etmeyi ve bu Sözleşmede öngörülen şartlarda ödeme yapmayı taahhut eder.
1.2. Ürünlerin adları, fiyatları ve çeşitleri ekte bulunan Şartnamede belirtilmektedir ve şartname bu Sözleşmenin  bölünmez  parçasıdır.
1.3. İşbu Sözleşmeye göre, Ürünler Satıcının deposunda veya ona ait alanların herhangi bir yerinde hazır olduğunda teslim edilmiş kabul edilir.
1.4. Satıcı tarafından verilen garantiye göre, teslim edilen ürünlerin üzerinde üçüncü tarafların herhangi bir hak veya sınai mülkiyet veya diğer fikri mülkiyet, velayet ve (veya) rehin talepleri yada iddiaları mevcut değildir.

2. Fiyat ve ödeme düzeni
2.1. Bu anlaşma kapsamında temin edilen Malların/ürünlerin toplam değeri, EXW Ankara, Türkiye (Incoterms 2010) şartlarında fatura düzenlendiği tarihte Türkiye Milli Bankası'nın döviz kuruna göre 2,183 (iki bin yüz seksen üç) ABD dolarıdır..
2.2. İşbu Sözleşmenin Madde 2.1'de belirtilen fiyat ambalajlama, KDV ve sigorta masraflarını içermez.
2.3. Ambalaj uluslararası nakliye standardına göre ödenir (+fiyatın % 3'ü, en az 100 ABD doları).
2.4. Mallar için ödeme Alıcı tarafından sipariş verilmesinde % 100 önceden yapılır, ödeme bu Sözleşmede belirtilen hesaba ya da Satıcı tarafından önceden belirtilen başka bir hesaba banka havalesi ile gerçekleştirilecek.


3. Teslimat süresi ve sevkiyat için talimatlar
3.1. Bu Sözleşme kapsamında, Malların/ürünlerin teslim süresi Tarafların Şartnameyi onaylamasından sonra, onaylama tarihinden itibaren 14-20 (on dört ila yirmi) takvim günüdür.
3.2. Bu Sözleşmeye göre Satıcı, Malların/ürünlerin sevkiyatını EXW Ankara, Türkiye (Incoterms 2010) şartlarına göre yapmaktadır. Mallar taraflarca kararlaştırılan süre içinde, Satıcının deposunda veya Satıcıya ait başka alanlarda teslim edilir.
3.3. Mallar ambalaj kutularda teslim edilir ve ambalaj şekli malların nakliye sırasında herhangi bir hasardan tam emniyette olmasını ve korunmasını sağlamalıdır.

4. Niteliği ve niceliği ile mal kabulü
4.1. Malların miktar ve kalitede kabul edilmesi, Malların teslimatında Alıcı tarafından gerçekleştirilir.
4.2. Satıcı, Malların, Kırgız Cumhuriyeti'ndeki bu gibi mallara uygulanan şart ve koşullara uygunluğunu garanti eder.


5. Tarafların hakları ve yükümlükleri
5.1. İşbu Sözleşmeye göre Satıcının aşağıdaki gibi yükümlükleri mevcut:
5.1.1. Malları/ürünleri Şartnameye ve işbu Sözleşmenin 1.1 Maddesinin hükmüne uygun olarak teslim etmek.
5.1.2. Bu Sözleşmede belirtilen tarihe kadar (mutabık kalınan süre içinde), ilgili bildirimde belirtilen Malların/ürünlerin teslim edileceği yerde (bu Sözleşmenin 5.1.6 Maddesi) onları Alıcı'nın göndereceği herhangi bir araca yükeleyerek teslim etmek.
5.1.3. İlgili bildirimde belirtilen Malların/ürünlerin teslim edileceği yerde onların teslim anına kadar Mallar/ürünler üzerindeki tüm kayıp veya hasar risklerini taşımak (Madde 5.1.6).
5.1.4. Malların/ürünlerin ne zaman ve nerede teslim edeceğini Alıcıya bildirmek.
5.2. Sözleşmeye göre Alıcının aşağıdaki gibi yükümlükleri mevcut:
5.2.1. Malların fiyatını, bu Sözleşme ile belirlenen miktarda, şartlarda ve düzene göre ödemek.
5.2.2. Kendi hesabına ve riskine bağlı olarak, ihracat ve ithalat ruhsatı veya diğer resmi sertifikaların alınmasını ve Malların ihracatıı için gereken tüm gümrük formalitelerini gerçekleştirmek.
5.2.3. Malları/ürünleri bu Sözleşmede öngörülen süre ve şekilde kabul etmek.

6. Tarafların sorumlulukları ve mücbir sebepler
6.1. Tarafların hiçbiri bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinden herhangi birini uygunsuz yerine getirilmesi, geciktirmesi veya yapılmaması durumunda eğer böyle bir başarısızlık mücbir sebeplerin meydana çıkması ve (veya)  etkisine bağlı olduğunda sorumlu olmayacaktır, mucbir sebepler olarak teknik arızalar, arızalar, ekipman ve yazılımdaki hatalar ve arızalar, yangınlar, kazalar, terör eylemleri, sabotaj, grevler, ve diğer siyasi komplikasyonlar, mevzuat ve diğer normatif yasal düzenlemelerdeki değişiklikler, askeri eylemler, ayaklanmalar ve Taraflarca kontrol edilmeyen diğer öngörülemeyen durumlar sayılır.
6.2. Bu gibi durumlardan etkilenen Taraf, diğer Tarafa, söz konusu koşulların oluşumu, türü ve olası süresi hakkında yazılı olarak derhal bildirimde bulunacaktır.

7. Uyuşmazlıkların çözüm&am...