Фрилансеры предложат свои варианты уже через несколько минут!
Публикация заказа не займет много времени.

Образец искового заявления

До Орджонікідзевського районного  суду
м. Харкова
61007, м. Харків,
проспект Архітектора Альошина, 7

Позивач: ОСОБА 1
Адреса місця проживання або місця реєстрації
Ідентифікаційний номер:
                                                                                         Номер засобу зв’язку:

Відповідач: ОСОБА2
Адреса місця проживання або місця реєстрації
Ідентифікаційний номер (якщо відомо):
                                                                                         Номер засобу зв’язку:


ПОЗОВНА ЗАЯВА


24 липня 2007 року я, ОСОБА1 (надалі Позивач), 10 березня 1987 року народження, уклала шлюб з  ОСОБА2  (надалі Відповідач)   1978 року народження, який ми зареєстрували  в Відділі реєстрації актів цивільного стану по м. Харкову № 2 Харківського міського управління юстиції, актовий запис №000.
У шлюбі  в нас народилось донька – ОСОБА3, 21 червня 2008 року народження   (свідоцтво про народження додається) .
Шлюб між мною та Відповідачем розірвано за рішенням Орджонікідзевського  районного суду м. Харкова від  18 вересня  2014 року  ( копія рішення додається). Дитина проживає   разом зі мною.
З моменту розірвання шлюбу і до сьогоднішнього дня Відповідач взагалі не спілкується з дитиною  та не бере участі в її вихованні, а також жодним чином не допомагає фінансово. ОСОБА2 є працездатним, має постійне місце роботи в ТОВ «НАЗВА». Його трудова функція на даному підприємстві мені не відома.
Відповідно до ст. 180 СК України, батьки зобов’язані утримувати  дитину  до  досягнення  нею повноліття, а  відповідач з моменту розірвання шлюбу не бере участі у вихованні та утриманні наших спільних дітей.
Відповідно до ст.3 Конвенції про права дитини від 20 листопада 1989 року (ратифікована постановою Верховної Ради України  від 27 лютого 1991 року №789-XII і набула чинності для України  27 вересня 1991 року), в усіх діях щодо дітей,  незалежно від того,  здійснюються вони державними чи приватними установами,  що займаються питаннями соціального    забезпечення,    судами,    адміністративними    чи законодавчими   органами,    першочергова    увага    приділяється якнайкращому забезпеченню інтересів дитини.
А відповідно до ст. 27 цієї Конвенції, держави-учасниці визнають право кожної дитини  на  рівень життя, необхідний для фізичного, розумового, духовного, морального і соціального розвитку дитини.
Відповідно до ч. 1,2,3,4,5 ст. 150 СК України, батьки зобов’язані виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї  сім’ї  та  родини,  свого народу, своєї Батьківщини. Батьки зобов’язані  піклуватися  про здоров’я дитини,  її фізичний, духовний та моральний розвиток. Батьки зобов’язані  забезпечити  здобуття  дитиною  повної загальної середньої освіти, готувати її до самостійного життя. Батьки зобов’язані поважати дитину. Батьки рівні у своїх обов’язках щодо утримання дітей.
Дитині, в усякому разі, повинен бути забезпечений належний рівень життя, необхідний для фізичного, розумового, духовного, морального і соціального розвитку.
Такий рівень я одна не можу забезпечити, тому батько, який здоровий та працездатний, зможе сплачуватиаліменти в розмірі  1/2 від усіх його  доходів, відповідно до правових приписів ч.2 ст. 70 ЗУ «Про виконавче провадження».
При сплаті   аліментів в такому розмірі буде  забезпечуватись  наша рівність при несенні обов’язку утримання дітей.
Крім цього, відповідно до вимог Сімейного кодексу України (ст. 182-184), вирішуючи питання щодо розміру аліментів, суд повинен ураховувати: стан здоров’я, матеріальне становище дитини і платника аліментів; наявність в останнього інших неповнолітніх дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, повнолітніх дочки, сина; наявність рухомого та нерухомого майна, грошових коштів; доведені стягувачем аліментів витрати платника аліментів, у тому числі на придбання нерухомого або рухомого майна, сума яких перевищує десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи, якщо платником аліментів не доведено джерело походження коштів; інші обставини, що мають істотне значення.
Позивач працездатний, має  постійний дохід, його стан здоров’я дозволяє працювати, а тому вважаю він може сплачувати визначений в даній позовній заяві розмір  аліментів.
Відповідно до ч.4 ст. 82 Цивільного процесуального кодексу України, обставини, встановлені рішенням суду у господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

Мною  не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача з тим самим предметом та з тих самих підстав.
Згідно з п.3  ч.1 ст. 5 ЗУ «Про судовий збір», від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються позивачі - у справах про стягнення аліментів, оплату додаткових витрат на дитину, стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів, індексацію аліментів чи зміну способу їх стягнення, а також заявники у разі подання заяви щодо видачі судового наказу про стягнення аліментів.
На підставі викладеного та у відповідності до ст.ст. 150, 180 – 184 СК України, керуючись ч.4 ст. 82 ст.174, 175, 177 ЦПК України,-


ПРОШУ СУД:
  • Стягнути з ОСОБА2  1978 року народження, на користь  ОСОБА1 10 березня 1987   року народження, аліменти на утримання:
  • ОСОБА3, 21 червня 2008 року народження, в розмірі 1/2 від усіх доходів ОСОБА2.

щомісячно, починаючи стягнення з  моменту розірвання шлюбу, тобто з 18 вересня 2014 року і до досягнення дитиною повноліття;
  • Судові витрати пов’язані з розглядом справи покласти на Відповідача.Попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести у зв’язку із розглядом справи: витрати на   професійну правничу допомогу (6000 грн.), витрати на оплату послуг ПАТ «Укрпошта» (100 грн.).


Додатки:
  • Копії  позовної заяви – 2;
  • Копія паспорта позивача;
  • Копія свідоцтва про народження  ОСОБА3;
  • Копія рішення суду про розірвання шлюбу від 18 вересня 2014 року;
  • Квитанція з ПАТ «Укрпошта» про направлення матеріалів позову відповідачу. __   лютого  2018 року                                __________             ОСОБА1