Закажите услуги фрилансеров для вашего проекта прямо сейчас!

Размещение заказа на фриланс бирже бесплатно.

Міністерство освіти і науки України
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра технології
комбікормів і біопалива


Реферат
З теми:
«Основи методології розробки системи якості, філософія і політика по якості в лабораторії.»


Факультет _________________________________________
Група_____________________________________________
Студент __________________________________________
Варіант № _________________________________________
Залікова книжка ____________________________________
Викладач__________________________________________

Одеса 2018
План
Вступ        3
1.        Системи управління якістю        4
2. Документація системи управління якістю        9
3. Філософія по управлінню якості        12
Висновок        14
Література        15
Вступ
Для ефективного управління сучасними господарюючими суб'єктами та прийняття відповідних управлінських рішень керівники різних рівнів потребують ґрунтовної теоретичної підготовки та навиків ефективного управління підприємством. Проблема підготовки висококваліфікованих фахівців з управління виробництвом в сучасних умовах набуває все більшої актуальності та значення.
Питання якості продукції (товарів, робіт, послуг) стають найважливішими з погляду забезпечення зростаючих вимог користувачів щодо якості та ефективної економічної діяльності підприємств. У цих умовах, у професійній підготовці менеджерів, опановування знань і навичок з управління якістю набуває першочергового значення.
 Управління якістю – це економічна дисципліна, яка вивчає теорію та методологію управління якістю, принципи побудови та функціонування систем управління якістю, нормативно-законодавчі, організаційні та економічні питання з управління якістю товарів, робіт, послуг.