Закажите услуги фрилансеров для вашего проекта прямо сейчас!

Размещение заказа на фриланс бирже бесплатно.

Реферат
З теми:
«Технологія збагачення комбікормів БАР»


Факультет _________________________________________
Група_____________________________________________
Студент __________________________________________
Варіант № _________________________________________
Залікова книжка ____________________________________
Викладач__________________________________________


Одеса 2018
План
Вступ        3
1.        Поняття про БАР та їх класифікація.        5
2.        Розвиток технологій виробництва препаратів БАР та преміксів        8
Література        12


Вступ
Рівень розвитку економіки, аграрного та тваринницького секторів, чисельності поголів'я сільськогосподарських тварин, птиці, риби безпосередньо впливає на попит і пропозиції в галузі виробництва комбікормової продукції. Запорукою виробництва якісної та безпечної тваринницької продукції є застосування повнораціонних комбікормів з застосуванням збагачувальних попередніх сумішей: білково- вітамінних, білково-вітамінно-мінеральних добавок (БВД, БМВД) та преміксів .
У підвищенні ефективності утримання сільськогосподарських тварин і птиці головна роль належить організації повноцінної годівлі. Тобто годівлі, в результаті якої забезпечується здоров'я тварин, їхні нормальні відтворювальні функції, висока продуктивність і до сягається достатня якість продукції при найменших витратах кормів. При виборі корму важливо правильно підібрати склад, який у комплексі відповідав би умовам росту і був збалансованим відповідно до потреб тварин і птиці в основних поживних речовинах. Також на перший план висуваються питання контролю якості кормових компонентів, підвищення споживання і засвоєння кормів за рахунок використання різноманітних способів приготування, застосування кормових добавок та ін. Цим вимогам на сьогоднішній день від повідають тільки повноцінні комбікорми.
Повноцінні комбікорми повністю забезпечують потребу тварин і птиці в енергії, поживних, мінеральних і біологічно активних речовинах і не вимагають додаткового доопрацювання. Повноцінний комбікорм є єдиним кормом у раціоні, що забезпечує здоров'я, інтенсивний ріст молодняку і високу продуктивність. Склад комбікормів змінюється залежно від особливостей травлення тварин, їх виду та віку, а також від виду та кількості запланованої продукції. Комбікорми виготовляють у розсипному, гранульованому вигляді, а також у вигляді крупки з гранул. Застосування в годівлі тварин гранульованих кормів дозволяє оптимізувати економічні показники ефективності, знизити показник конверсії корму, здешевити споживання комбікорму і таким чином зменшити собівартість продукції тваринництва. Генетичний потенціал сучасних високопродуктивних тварин та птиці розрахований на високі показники виробництва продукції. Для реалізації цього потенціалу необхідно не тільки балансувати комбікорми за поживністю, а й використовувати великий перелік біологічно активних речовин – каталізаторів обмінних процесів. Серед них – вітаміни, мікроелементи, незамінні амінокислоти, які обов'язкові для включення в комбікорми. А такі речовини, як ферменти, пробіотики, підкислювачі використовуються для покращення ефективності згодовування комбікормів. Правильний вибір кормових добавок, створених на основі цих речовин, дозволяє підвищити продуктивність тварин і знизити вартість раціонів.