Фрилансеры предложат свои варианты уже через несколько минут!
Публикация заказа не займет много времени.

Возражения на иск о взыскании неустойки

Господарський суд Запорізької області
(суддя Корсун В.Л.)


                                Позивач:                 Товариство з обмеженою відповідальністю
«Полтавська бурова компанія»,
місцезнаходження: 36014, м.Полтава,
вул. Харчовиків, 27,
засоби зв’язку: тел. (0532)67-81-41

                                Відповідач:                 Приватне підприємство «АРГО-07»,
місцезнаходження: 69050, м.Запоріжжя,
вул. Космічна, 150,
засоби зв’язку: тел. (067)617-80-25


справа №908/3058/16ВІДЗИВ
на позовну заяву

        У провадженні господарського суду Запорізької області (с.Корсун В.Л.) знаходиться справа №908/3058/16 за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Полтавська бурова компанія» (далі - Позивач) до приватного підприємства «Арго-07» (далі – Відповідач) про стягнення суми.

Відповідач заперечує проти позовних вимог, що викладені у позовній заяві, та вважає їх такими, що не підлягають задоволенню.
        1. Інформацію про транспортні засоби, якими може бути здійснено перевезення Вантажу, та їх технічні характеристики Відповідач надав Позивачу заздалегідь.
У заявці від 13.10.2016 Позивач визначив автомобілі і напівпричепи для перевезення Вантажу, а саме: Сканія АР1009СА/АР2253ХТ (2 ходки) та Рено АР6081АТ/АР1558ХР (1 ходка), а також визначено суму фрахту – 13700,00 з ПДВ за один автомобіль.
        Факт замовлення Позивачем саме трьох ходок вищевказаних автомобілів для перевезення Вантажу підтверджується п.5.1 договору перевезення №21 ПУ від 12.10.2016, згідно з яким вартість перевезення Вантажу за домовленістю Сторін складає суму 41100,00 грн., що відповідає трьом ходкам (13700,00 грн. х 3 = 41100,00 грн.).
        2. Навантаження та вивантаження Вантажу здійснюється Позивачем (Замовником) або уповноваженою ним особою (п.1.3 договору перевезення №21 ПУ від 12.10.2016).
        Уповноважена замовником особа не навантажила Вантаж у повному обсязі на три транспортні засоби, які були обумовлені Позивачем у заявці від 13.10.2016 для перевезення Вантажу і подані Відповідачем під навантаження.
Отже, Відповідач не винний у тому, що за здійснені ним три ходки було перевезено лише частину Вантажу, оскільки не є відповідальним за навантаження.  
3. 17.10.2016 уповноважена Замовником особа навантажила по два контейнери з трансформаторами у кожний з двох поданих Відповідачем під навантаження напівпричепів, що становить 1/3 від загальної кількості контейнерів, що входять до складу Вантажу.
Отже, одразу ж після навантаження 17.10.2016 чотирьох контейнерів з дванадцяти на два транспортні засоби з трьох замовлених, для Позивача вже було очевидно, що за три ходки Вантаж не може бути перевезений у пункт призначення, оскільки в один напівпричеп неможливо навантажити вісім контейнерів що мають висоту 2,98 метри, довжину 3,73 метри і ширину 2,48 метри.
        4. Усвідомлюючи, що трьох ходок не вистачить для перевезення Вантажу повністю, 18.10.2016 Позивач повністю оплатив три ходки автомобілів Відповідача по перевезенню Вантажу. Дії Позивача з оплати послуг Відповідача вказують на згоду Позивача з тим, що зобов’язання з перевезення Вантажу виконані Відповідачем належним чином і відповідно до заявки від 13.10.2016 та умов договору перевезення.
        5. Згідно з Калькуляцією до перевезення вантажу по маршруту с.Водяне Краснокупського району Харківської області витрати на одну ходку вантажного автомобіля становлять 9729,00 грн.
        Отже, витрати Відповідача на три ходки з перевезення Вантажу складають 29187,00 грн.
        За здійснення трьох ходок з перевезення Вантажу Відповідач отримав оплату у розмірі 41000,00 грн.
Але, згідно з рішенням господарського суду Запорізької області від 16.01.2017 з Відповідача на користь Позивача стягнуто 20500,00 грн.
Залишок оплати за перевезення Вантажу, який залишився у Відповідача, становить 20500,00 грн. При цьому витрати на три ходки з перевезення Вантажу значно перевищують цю суму і складають 29187,00 грн.
Таким чином, господарська операція з перевезення Вантажу згідно з договором перевезення №21 ПУ від 12.10.2016 для Відповідача є збитковою. Збитки Відповідача становлять 8687,00 грн. (41000,00 – 20500,00 – 29187,00 = - 8687,00).
6. Пунктом 6 «Висновків Верховного Суду України, викладених у постановах, ухвалених за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстав, передбачених пунктами 1, 2 ч. 1 ст. 111-16 ГПК, за І півріччя 2015 р.» від 20.01.2016 передбачено, що особа, яка порушила зобов'язання, несе відповідальність за наявності її вини (умислу або необережності), якщо інше не встановлено договором або законом. Особа є невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання зобов'язання. Відсутність своєї вини доводить особа, яка порушила зобов'язання (ст. 614 ЦК).
Відповідно до статті 614 ЦК України особа, яка порушила зобов'язання, несе відповідальність за наявності її вини (умислу або необережності), якщо інше не встановлено договором або законом. Особа є невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання зобов'язання.
Відповідачем вжито всіх залежних від нього заходів щодо належного виконання зобов’язання з перевезення вантажу за три ходки, про які була домовленість з Позивачем і які були оплачені.
7. Статтею 616 ЦК України передбачено, що якщо порушення зобов'язання сталося з вини кредитора, суд відповідно зменшує розмір збитків та неустойки, які стягуються з боржника. Суд має право зменшити розмір збитків та неустойки, які стягуються з боржника, якщо кредитор умисно або з необережності сприяв збільшенню розміру збитків, завданих порушенням зобов'язання, або не вжив заходів щодо їх зменшення.
Згідно зі статтею 233 Господарського кодексу України у разі якщо належні до сплати штрафні санкції надмірно великі порівняно із збитками кредитора, суд має право зменшити розмір санкцій. При цьому повинно бути взято до уваги: ступінь виконання зобов'язання боржником; майновий стан сторін, які беруть участь у зобов'язанні; не лише майнові, але й інші інтереси сторін, що заслуговують на увагу. Якщо порушення зобов'язання не завдало збитків іншим учасникам господарських відносин, суд може з урахуванням інтересів боржника зменшити розмір належних до сплати штрафних санкцій.
У тому, що Вантаж не був перевезений за три ходки, які оплачені Позивачем, немає вини Відповідача.
Відповідач надав Позивачу відомості про технічні характеристики своїх транспортних засобів і погодився здійснити три ходки з перевезення Вантажу.
Позивач, будучи обізнаним про технічні характеристики і розміри транспортних засобів Відповідача, свідомо занизив у заявці від 13.10.2016 кількість ходок, які потребуються для перевезення Вантажу.
Спрямованість таких дій Позивача свідчить не стільки про наміри отримати послугу з перевезення Вантажу, скільки про наміри створити умови для стягнення з Відповідача штрафних санкцій, оскільки зважаючи на умови заявки від 13.10.2016 вони неминуче повинні були настати.
17.10.2016 після навантаження двох напівпричепів з трьох замовлених Позивач, усвідомлюючи те, що залишок Вантажу, який підлягає перевезенню складає 8 контейнерів з 12, не відмовився від перевезення вантажу, як це передбачено п.4.2.1 договору перевезення №21 ПУ від 12.10.2016, не замовив у Відповідача додаткові ходки з перевезення Вантажу, а звернувся до суду з вимогами про стягнення штрафу, який у більше ніж у сім разів перевищує вартість перевезення Вантажу, що передбачена п.5.1 договору перевезення №21 ПУ від 12.10.2016.
        8. Відповідачем перевезено більше ніж половину Вантажу, оскільки Відповідачем було перевезено додатковий вантаж – два контейнери з шафами перемикання АТЛА.656453.475 та пультами управління, які не були обумовлені ні договором перевезення №21 ПУ від 12.10.2016, ні заявкою від 13.10.2016.
        9. Ні договором перевезення №21 ПУ від 12.10.2016, ні заявкою від 13.10.2016 не передбачена вартість Вантажу.
Пунктом 1.7 договору перевезення №21 ПУ від 12.10.2016 встановлено, що відновна вартість Вантажу на момент укладення цього договору становить 6000000,00 грн., але не дано визначення цього поняття.
Поняття «відновна вартість» і «вартість» не є тотожними, тому «відновна вартість» не може застосовуватись при нарахуванні штрафу згідно з п.6.2 договору перевезення.
10. Пунктом 6.2 договору перевезення №21 ПУ від 12.10.2016 передбачено, що штраф встановлено у розмірі 1% від вартості Вантажу, строк доставки якого порушено.
Вартість окремих складових одиниць Вантажу, які підлягали перевезенню, є невизначеною. Тому неможливо визначити вартість тієї частини Вантажу, яка залишилася не перевезеною після здійснення Відповідачем трьох ходок з перевезення Вантажу, а відповідно і визначити розмір штрафу.

        Враховуючи викладене, не вбачається законних підстав для задоволення вимог Позивача про стягнення з Відповідача штрафу, що передбачений п.6.2 договору перевезення №21 ПУ від 12.10.2016.


29.08.2017


Представник
ПП «АРГО-07»                                                         О.В.Бордюг
(на підставі довіреності)