Фрилансеры предложат свои варианты уже через несколько минут!

Публикация заказа на фриланс бирже не займет много времени.

Документ 1 – №4

SBERBANK RUSKA
Zaloena v roce 1841
ALTAJSK POBOKA . XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Telefon: +XXXXXXXXXXXXX
Fax: +7 XXXXXXXXXXXX
info@XXXXXXXXXXXXXXX
.XXXX/XXXX
na .Vst. b/od 09.07.2019                                                 Na vydn

Potvrzen o dajch bankovnho tu

        Veejn akciov spolenost Sberbank potvrzuje existence na 09.07. 2019 na jmno XXXXXXXXXXXXXXXXXXXe, prkaz obana Rusk federace XXXXXXXXXXX, vydan Ministerstvem federln migran sluby Ruska na zem Altajskho kraje v XXXXXX, 23.06.2015, kd organizan jednotky XXXXXXX, aktuln vklad:
- ve VSJ . 8644/795 Altajsk poboka . XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX vklad/uet „Visa Classic XXXXXX Ruska“ v mn EURO, et . XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, oteven 08.04.2019, se zstatkem XXXXX euro
Bankovn daje:
656038, Altajck kraj, m. Barnaul, XXXXXXXXXXXXXX
Banka pjemce: Altajsk poboka, . XXXXXXXXXXX m. Barnaul
Korespondentn uet: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bn et: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
BIC XXXXXXXXXXX
DI XXXXXXXXXXXX
CAT XXXXXXXXXXXXXX, OKNH XXXXX, OKPO XXXXXXX
Telefon: XXXXXXXXXXX        Fax: XXXXXXXXXXXX

Servis Manager
Doplkov kancel XXXX
Altajsk poboka . XXXX VAS XXXXXXXX ____________________ XXXXXXXX O.A.
(Pozice oprvnn osoby banky)                         (cel jmno)
M.R.
Tel. (XXXXXXXXX