Фрилансеры предложат свои варианты уже через несколько минут!
Публикация заказа не займет много времени.

" У меня все есть"

                                                   У меня все есть
Привет! Я Сережа. Я живу в Москве. Сейчас здесь осень и как всегда ужасная погода. Дожди! Очень холодно! Дороги очень грязные и мокрые. И очень много луж. Но, несмотря на это у меня хорошее настроение, потому что у меня есть все, что нужно! У меня есть работа. У меня есть квартира на 16 этаже. У меня есть серая новая машина. У меня есть маленькая собака. Она замечательная, и я ее просто очень люблю! У меня есть девушка. Она знает английский, французский и хочет выучить испанский. А я не говорю ни по-испански, ни по-французски. Я немного говорю по-английски, но пока не очень хорошо. Не думайте, что я лентяй, просто я не люблю грамматические правила. Честно говоря, они меня просто бесят! Возможно, я был немного ленивым в детстве, я не помню. Я только помню, что мои родители не очень гордились мной, когда я учился в школе. Наверное, я не очень хорошо учился, потому что учеба не слишком меня интересовала! Я любил ходить в школу, но, сказать по правде, не любил делать домашние задания. Зато теперь я настоящий работяга. И несмотря на то, что я очень занят и у меня куча дел, я занимаюсь английским каждый день! И уверен, что через год буду говорить по-английски блестяще. Мы поедем за границу, и я буду с легкостью болтать с иностранцами. Моя девушка будет очень удивлена и взволнована,  я скажу: «Да мне это ничего не стоит». Ну ладно, пока это просто мечта, но поверьте мне на слово, когда-нибудь это станет правдой!
Дожди- Its rainy
Лужи- Puddles
Несмотря на- Despite this
Быть в хорошем настроении- To be in a good mood
Все, что нужно- Everything i need
Просто- Just
Ленивый- Lazy
Грамматические правила- Grammar rules
Честно говоря- Honestly speaking
Бесить, выводить из себя- To drive smb wild
Возможно- Probably
Гордиться кем-то- To be proud of smb
Наверное- Maybe
Интересоваться чем-то- To be interested in smth
Сказать по правде- To be honest
Работяга- A hard worker
Куча дел- Many things to do
Блестяще- Perfectly
За границу- Abroad
С легкостью- Easily
Удивленная- Surprised
Взволнованная- Excited
Это мне ничего не стоит- İt costs me nothing
Поверьте мне на слово- Take my word for it
Стать правдой- To come true


Mənim hər bir şeyim var.
Salam! Mən Samirəm.Mən Moskvada yaşayıram.Hal-hazırda burda payız fəsilidir və həmişəki kimi hava çox pisdir.Yağışlar yağır! Çox soyuqdur! Yollar çox çirkli və yaşdır. Hər yer gölməçədir.Bütün bu xoşagəlməz vəziyyətə baxmayaraq əhvalım yaxşıdır,cünki lazım olan hər şeyim var! İşim var.16-cı mərtəbədə evim var.Boz rəngdə yeni maşınım var.Balaca itim var. İtim çox gözəldir və mən ona heyranam! Mənim qız dostum var. O ingilis-dili,fransız-dilini bilir və ispan-dilini öyrənmək istəyir.Amma mən nə ispanca nə də fransizca  danışıram. Biraz ingiliscə danışıram, amma o qədər də yaxşı danışa bilmirəm. Elə fikirləşməyin ki, mən tənbələm, sadəcə mən qrammatik qaydaları sevmirəm. Sözün düzünü desək, onlar məni qəzəbləndirir! Ola bilsin ki mən uşaq vaxtı biraz tənbəl olmuşam, dəqiq yadımda deyil. Məktəbdə oxuduğum zaman valideyinlərimin məndən o qədər də razı olmadıqlarını xatırlayıram. Çox güman ki, mən o qədər də yaxşı oxumamışam, çünki, oxumaq məni çox da maraqlandırmırdı. Mən məktəbə getməyi xoşlayırdım, amma düzünü desəm, ev tapşırıqlarını etməyi sevmirdim. Amma indi mən əsl işgüzaram. Baxmayaraq ki, çox məşğulam və görüləsi işlərim çoxdur, ingilis dili ilə hər gün məşğul oluram. Və əminəm ki, bir ildən sonra  ingilis dilində əla danışacağam. Biz xaricə gedəcəyik və mən əcnəbilər ilə ingilis dilində asanlıqla danişacağam. Mənim qız dostum çox təəccüblü və həyəcanlı olacaq, mən isə deyəcəm : “ Bu mənim üçün heçnədir”.Düzdür, hələki bu xəyaldır, amma sözümə inanın ki, nə vaxtsa bu gerçək olacaq!


Its rainy-yağış yağır
Puddles-gölməçə
Despite this-buna baxmayaraq
To be in a good mood-yaxşı əhvalda olmaq
Everything i need-ehtiyacı olduğum hər şey
Just-sadəcə
Lazy-tənbəl
Grammar rules-qrammatik qaydalar
Honestly speaking-düzünü desəm
To drive smb wild-kimisə qəzəbləndirmək
Probably-ola bilsin ki
To be proud of smb-Fəxr  etmək(kiminləsə)
Maybe-ola bilsin ki,çox güman ki
To be interested in smth-maraqlanmaq(nə iləsə)
To be honest-düzünü desəm,açıqcası
A hard worker-işgüzar
Many things to do-görüləsi çox iş
Perfectly-əla
Abroad-xaric,ölkədən kənar
Easily-asancasına
Surprised-təəccüblü
Excited-həyəcanlı
İt costs me nothing-bu mənim üçün heçnədir
Take my word for it-sözümə inanın
To come true-gerçək olmaq