Усидчивість, цілеспрямованість, добросовістність, відповідальність, порядність, напористість. Готовність до швидкого освоєння різного типу інформації. Націленість на результат. Уміння виконувати роботу якісно та швидко. Досвід роботи в програмах: AutoCad, КОМПАС, MathCad, Office, Excel та інші. Маю базовий рівень технічних знань, а саме з таких предметів як: опір матеріалів, гідрогазодинаміка, технічна термодинаміка, тепломасообмін,турбіни АЕС, атомна та квантова фізика, ядерна і нейтронна фізика, конструкційні матеріали в енергомашинобудуванні, насоси АЕС.