Написание и доработка проектов на PHP и БД MySQL. Ответственен, качественно.