Дизайн в пакете Coral, 3D графика, подработка на форуме