Ответственен, исполнителен, доброжелателен, пунктуален.
Пишите сначала на мыло.

Работы в портфолио

Все работы в портфолио