Причина:
Невыполнение финансовых обязательств по проекту https://www.weblancer.net/projects/chertezhi-i-shemy-78/neobhodimo-narisovat-neskolyko-desyatkov-chertezhej-v-compas-ili-autocad-859066/