Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Моделювання крісла по референсам та візуалізація продукції: створення реалістичної 3D моделі крісла на основі візуальних зразків та надання візуальних ілюстрацій для подальшої презентації продукту.