Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Комбінована анімація персонажу В програмі Blender 3D За допомогою бібліотеки рухів mixamo.com Tutorial. Моделювання футбольного м'яча за посиланням https://youtu.be/kJe2vbtmQr8 Бібліотека рухів https://www.mixamo.com/