Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

▫ Сучасний інформаційний сайт, який я робив від верстки та посадки на хостинг. 

▫ Зроблений повністю адаптивно під усі пристрої.   

▫ Контент спокійно можна змінювати не турбуючись за сбій в архітектурі. ✅

 Сайт - https://savenkodanil.github.io/corporate__sites/

Технології:

  • HTML(HTML5)
  • CSS(SASS)
  • JS(jquery)
  • Кросбраузерність (Chrome 89+, Firefox 86+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 14.4+, Opera 74+, Yandex 21.2+, iOS, Android, Windows Phone)
  • Блокова фіксована/гумова верстка
  • Адаптивна верстка
  • Flexbox
  • Figma
  • GIT(GitHub)
  • Акуратний, логічний, продуманий код