Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Магазин НФТ написаний на React + Typescript, так само має свій бекенд, були задіяні технології Web3 та підключення MetaMask