Фрилансеры предложат свои варианты уже через несколько минут!
Публикация заказа не займет много времени.

Перевод страницы интернет сайта

Digital Laboratory. Additional pages


Ініцыятыве
For an initiative


Што такое ініцыятыва.
What is the Initiative?


Ініцыятыва - гэта грамадская некамерцыйная арганізацыя, праект або група, якая дзейнічае на карысць грамадства.
Initiative is a civil non-commercial organization, project or a group that functions for the sake of society.


Пачынаюцы працу з ініцыятывамі мы звяртаем увагу на тры асноўныя каштоўнасці:
Starting work with initiatives we pay an attention to the three main values:


1. Ініцыятыва павінна быць некамерцыйнай, гэта значыць, што яе дзейнасць перш за усё накіравана на паляпшэнне грамадства.
1. The initiative should be non-commercial, this means that its agency firstly is aimed for the improvement of a society.


2. Нам важна дапамагаць ініцыятывам, якія маюць або імкнуцца стварыць супольнасць і развіваюць унутранае самакіраванне.
2. For us it is important to support those initiatives which have or aspire after creating an association and developing inner self-government.


3. Ініцыятыва, якой трэба дапамога, адкрытая, як для патэнцыйных удзельнікаў, так і для каманды Лічбавай Майстэрні.
3. Initiative that needs support is opened both for potential members and for the Digital Laboratory Team.


У чым мы можам дапамагчы?
How can we help?


Адрамантаваць або стварыць сайт
To repair or create a web-site.


Зрабіць дызайн плаката, банера, лагатыпа і г.д.
To make a design of a poster, banner, logotype, etc..


Напісаць мабільнае прыкладанне.
To write a mobile application.


Пераставiць аперацыйную сістэму.
To reinstall an operating system.


Перакласці вэб-сэрвіс або зрабіць ўрок па лічбавай бяспецы
To translate a web-service or to make a lesson about a digital security.


А яшчэ мы вырашаем шмат iншых задач!
And also we address a number of other problems!


Як мы працуем?
How are we working on?


У першую чаргу мы ствараем супольнасць айці-валанцёраў, якія ў патрэбны момант дапамагуць вашай задачы.
Firstly, we create an association of IT-volunteers who agree to help with your task at the right moment.


Па-другое, любую ініцыятыву, якая да нас звернецца мы разглядаем як партнёраў. Іншымі словамі, мы рашаем задачы разам напрацягу ўсяго ўзаемадзеяння. Варта памятаць, што мы не з’яўляемся сэрвісам або фірмай па стварэнню сайтаў.
Secondly, any initiative appealing to us we consider as a partner. In other words, we solve problems together during the interaction. It is necessary to remember that we are not a service or a firm for creating sites.


І апошняе: у выніку нашай дапамогі, валанцёр і ініцыятыва ўзаемна перадаюць і атрымліваюць веды ў падтрымцы сваёй лічбавай інфраструктуры ў будучым, напрыклад, ініцыятыва ўмее размаўляць з айці-валанцёрамі, фармуляваць ім задачы.
Finely, as a result of our help, a volunteer and an initiative are mutually transfer and receive knowledge in maintaining its digital infrastructure’s support in future, for example, an initiative can speak with IT-volunteers, formulate tasks for them.


Крокі
Steps


Пры атрыманні вашай анкеты мы рушым праз наступныя крокі:
When we receive your form we go through the next steps:


Тэлефануем вам і высвятляем неабходнае ў задачы.
We call you and find out the required task in.


Пачынаем пошук валанцёра, або самі прыступааем да задачы, калі ў нас вызваляюцца рэсурсы каманды.
We start to search a volunteer or start to do the task by ourselves if sources from our team are free.


Сочым за прагрэсам працы над задачай і дапамагаем вырашаць непаразуменні з валанцёрам, калі такія ўзнікаюць
Look after the work progress of the task and help to clarify appearing misunderstandings with the volunteer.


Для валанцёра
For a volunteer


Хто такі айці-валанцёр?
Who is an IT-volunteer?


Гэта чалавек, які мае тэхнічныя веды і выкарыстоўвае іх для дапамогі грамадскім ініцыятывам.
It’s a person who has the technical knowledge and appeal to it for the benefit of social initiatives.


Самыя патрэбныя тэхналогіі
The most necessary technologies


Для валанцёраў-праграмістаў: html, javascript, android css, php, wordpress, ssh, git, drupal, framework, linux, apache, mysql, UX/UI, java, gulp
For volunteers-programmers: html, javascript, android css, php, wordpress, ssh, git, drupal, framework, linux, apache, mysql, java, gulp.


Для дызайнераў - Adobe Photoshop, gimp, Adobe illustrator, CorelDraw, Inkscape, Adobe InDesign, Blender, Scribus
For designers: Adobe Photoshop, gimp, Adobe illustrator, CorelDraw, Inkscape, Adobe InDesign, Blender, Scribus.


Для перакладчыкаў - гэта англійская, беларуская і руская мовы.
For translators – it is the English, Belarusian and Russian languages.


Для спецыялістаў па бяспецы - gpg, veracrypt, keepass, enigmail.
For the security consultants - gpg, veracrypt, keepass, enigmail.


Асобныя і самыя важныя на сёння скілы - гэта падрыхтоўка тэхнічных заданняў для задач, з якімі прыходзяць грамадскія ініцыятывы і арганізацыі.
Particular and the most important skills for today are preparation of technical tasks for inventions of social initiatives and organizations.


малюнак
pic


Якія самыя частыя задачы?
What are the most often tasks?


Стварыць або адраматаваць сайтаў (front end, back end, dev-ops)
To create or restore sites (front-end, back-end, dev-ops).


Намаляваць шапку сайта, лагатып або плакат.
To draw the site header, logotype or poster.


Стварыць мабільнае прыкладанне або напісаць дадатковы модуль.
To create a mobile application or to write an module or plugin


Як мы працуем з валанцёрам?
How do we work with volunteers?


Пасля таго як валанцёр запаўняе анкету,
After a volunteer filled the application form


Мы звязваемся з ім і ўдакладняем вопыт,
We connect with him/her and refine the experience.


Пасля шукаем з наяўных падыходзячую задачу.
After we find the appropriate task from the existing.


Звязваем валанцёра з грамадскай ініцыятывай і дапамагаем наладзіць кантакт.
Connect the volunteer with a social initiative and help to establish contact.


Сочым за працай, па выніках складаем справаздачу і пішам рэкамендацыю.
Look after the work, according the results make a report and write a recommendation.


працуючы па схеме, апісанай ніжэй …
Working according the scheme described below…


Што валанцёр атрымае ад супрацы з ініцыятывай?
What a volunteer receive from the cooperation with an initiative?


Новыя знаёмствы з цікавымі людзьмі, якія робяць наша грамадства лепш.
New contacts with interesting people who make our society better.


Рэальныя і - самае важнае - карысныя праекты, якімі пачынаючы айцішнік папоўніць сваё рэзюмэ.
Real and – the most important – useful projects for an IT-beginner to fill his or her resume (CV) with.


Сацыяльныя веды, якія дасведчаны праграміст зможа палепшыць, напрыклад, даведаўшыся пра тое, чым займаецца грамадская арганізацыя.
Social knowledge which a skilled programmer would improve, for example, when he or she gets to know what is the concerning of the social organization.


Падвышэнне валанцёрам свайго аўтарытэта і кармы за добра зробленую задачу сярод такіх жа прадстаўнікоў супольнасці айці-валанцёраў.
Raising authority and karma of the volunteer after well-done task inside the IT volunteers’ community.


Рэкамендацыйны ліст і падзяку, у тым ліку адлюстараванне свайго імя на гатовай працы.
Recommendation and gratitude, including the name of the volunteer on the finished product.


Кнопка “Стань валанцёрам”
The button “To become a volunteer”


Нашы правілы
Our rules


Пры карыстанні сайтам вы згаджаецеся з наступным:
Using the site, you agree to the following rules


На сайце (у тым ліку - ў блогу) ўстаноўлены “Гугл Аналітыкс”. Гэта значыць, што трэці бок можа збіраць інфармацыю пра вас. Для тых, хто не згодны з такім падыходам, калі ласка выкарыстоўвайце адмысловыя плагіны на сваіх браўзерах (Напрыклад, Privacy Badger, Ublock і іншыя)
On the site (including a blog) is installed “Google Analytics”. That means that the third side can collect information about you. For those who are not agreeing with this approach, please use the following plugins in your browsers (For example, Privacy Badger, Ublock and so on).


Блог сайта размяшче кукі на вашым кампьютары. Таму калі вы жадаеце іх адключыць карыстайцеся наладкамі браўзера.
The blog of the site places the cookies on your computer. So if you want to switch off it, use the settings of the browser.


Увесь кантэнт на сайце размяшчаецца пад ліцэнзіяй Creative Commons Attribution - Share Alike. Мы матывуем як грамадскія ініцыятывы, так і валанцёраў ствараць увесь кантэнт і код пад свабоднымі і адкрытымі ліцэнзіямі (Creative Common BY-SA 4.0, GNU GPL 3.0 і інш.).

All the content of the site is placed under the license Creative Commons Attribution - Share Alike. We motivate both social initiatives and volunteers to create all the content and code under free and open licenses (Creative Common BY-SA 4.0, GNU GPL 3.0, etc.).

Мы не нясем адказнасць за працу выкананую валанцёрам і яе якасць. Але мы зацікаўлены ў добрай і эфектыўнай рэалізацыі задач ініцыятыў. Таму будзем прыкладаць гэтаму вялікую ўвагу.
We are not responsible for the work of a volunteer and its quality. However we are interested in good and effective implementation of initiative tasks. Therefore we will pay big attention to that.