Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Створити графічне застосування з такими елементами: меню ,

контекстне меню , панель інструментів, діалогові вікна (стандартне та власне) ,

рядок стану . Продемонструвати використання менеджерів розміщення .

Використати прапорці, перемикачі, списки.

Прослуховування музичних файлів Media Player Classic.

Забезпечити можливість завантаження файлу,

створення списку файлів прослуховування та його збереження,

управління гучністю, призупинення та продовження прослуховування та ін.

4 года назад
guest_16076989611793
4 года в сервисе
Был
4 года назад